sobota, 27 lutego 2016

Zasiłki z MOPSu. Jak załatwić?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pewien wachlarz pomocy dla osób znajdujących się w skrajnej sytuacji. Jedną z form pomocy jest finansowa przyznawana "w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy."źródło. Jeśli osoba ubiegająca sie o pomoc nadużywa alkoholu może skutkować ograniczeniem pomocy lub zamianę na bezgotówkową, to jest na przykład posiłek w jadłodajni, lub prowiant; lub w takim przypadku klient może spotkać sie z odmową udzielenia świadczenia.
Górna granica dochodowa kwalifikująca do pomocy:


1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 634 zł.
2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 514 zł.


Rodzaje zasiłków:

1) okresowy
2) celowy
3) stały
4) gorący posiłek

1) zasiłek okresowy


Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny. Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).źródło

2) zasiłek celowy. Jak sama nazwa mówi zasiłek przyznawany jest na jakiś konkretny cel.

"Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne."
"Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną." źródło
- Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) do wysokości 400 zł.

- na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

- na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

- na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept w części lub całości do 50 zł na osobę miesięcznie. W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu. Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy. Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

- na opał – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł. W przypadku występowania bardzo niskich temperatur w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie lub rodzinie może być przyznana dodatkowa pomoc na dogrzanie mieszkania w okresie zimy.

- jedzenie

- odzież

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

-  koszty pogrzebu.

- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

- na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

- Specjalny zasiłek celowy Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

- Zasiłek celowy na zasadach zwrotu Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

3) zasiłek stały


przysługuje:

 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

źródło więcej klikinne:

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Praca socjalna

Aby ubiegać sie o pomoc należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania MOPSu. Przykładowy wniosek (pobrany z jakieś strony MOPSu):

Wniosek można złożyć u pracownia, najlepiej za potwierdzeniem, lub wysłać pocztą. W przypadku gdy nie jest możliwe złożeni pisma u pracownika należy skontaktować sie z przełożonym w celu rozpoczęcia procedury. Kluczowe jest by złożyć dokument i mieć potwierdzenie.
Gdy pismo jest złożone oczekujemy na kontakt pracownika w celu ustalenia wywiadu środowiskowego, jednym z jej elementów jest wizyta w domu osoby ubiegającej się o pomoc czyli klienta.
W oparciu o całościowy komplet dokumentacji (z wywiadu, zaświadczeń, oświadczeń....) zostaje wydana decyzja od której przysługuje odwołanie.

Mam nadzieje że ten post sie komuś przyda:)


35 komentarzy:

 1. Kwoty dochody na osobę są śmiesznie niskie. A zasady przyznawania zasiłku poniżające. Łatwiej uzyskać zasiłek gdy jest się cudzoziemca lub uchodzą , oczywiście nie w tym kraju, bo wszystko zbierają dzieci radnych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. właśnie, na początku myślałam, że to jest wysokość zasiłku. Masakra.

   Usuń
  2. no niestety ta "pomoc" bardzo często jest tak upokarzająca że obfituje w wiele tragedii...

   Usuń
 2. Jest jeszcze dofinansowanie obiadów dzieci w szkole, gdzie kryterium dochodowe to 150%.

  OdpowiedzUsuń
 3. o proszę nie wiedziałam że tyle możłiwości!

  OdpowiedzUsuń
 4. Fajnie, że to napisałaś, a może właśnie komuś się przyda. :-)

  OdpowiedzUsuń
 5. Przez parę lat korzystałam z pomocy opieki i było to jedno z najbardziej ponizajacych okresów w moim życiu. I to nie za sprawą samego faktu korzystania z pomocy ale przez mentalność opiekunek społecznych, które chętnie mi ciągle wspominały życie za pieniądze podatników i szukaly sposobu aby mnie upokorzyc i mi udowodnić że nie potrzebuje pomocy. Coś okropnego, gdy się od nich uwolnilam to poczułam wielka ulgę. Dziękuję bardzo za taką pomoc państwa, wolałabym już zdychac z głodu ale chodziło mi głównie o dobro córki.Na szczęście to już za mną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mam takie samo zdanie, chyba lepiej już żebrać na ulicy niż chodzić do takich mopsów a i tak same pijaki tam zbierają najwięcej kasy, i na co, na alkohol im dadzą

   Usuń
  2. no niestety taka kultura... osób które raczej nie staną po przeciwnej stronie biurka, a przydałoby sie takim zaznać tego co spotyka klientów tych instytucji. Życie na koszt podatnika a co powiedzieć o "polytykach" co na posiłek wydają więcej niż człowiek zarbi. Niestety to tak działa... im sie wydaje że pomagają w ten sposób mobilizując petenta, tymczasem owocem ich działań bywa tragedia...

   Usuń
  3. no własnie a im więcej zostanie na premie za "dobrze wykonaną pracę" statystyki pokażą mniejszą biedę i mamy zieloną wyspę Tuska...
   A znam Pana który pobiera pieniądze z MOPSu, przeznacza to na najtańsze trunki chodzić już nie może prawie tak sie doprawił wrak człowieka, ale dalej mu "pomagają" sie zabić.... zamiast dać te pieniądze komuś kto naprawdę potrzebuje, przeciez temu alkoholikowi i tak codziennie ciepły posiłek dają i pieniądze....

   Usuń
 6. Szkoda, że mam taki chory system, że jak komuś przekracza dochód np.o 15 zł to nie dostanie zasiłku.

  OdpowiedzUsuń
 7. Bardzo przydatny post i taki życiowy, na pewno komuś się przyda ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. Ciekawe jak można przeżyć z dochodem 514 zł na osobę.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dla nas to jest czarna magia! :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Moja branża poniekąd;) Mnie najbardziej razi to jak ludzie oszukują, żeby wyłudzić parę stów. Nie mówię tu o ludziach faktycznie w trudnej sytuacji życiowej, ale o życiowych nieudacznikach, którzy żyją z zasiłków z pokolenia na pokolenie. Nie opłaca się im iść do roboty za 1300 zł, bo z samych zasiłków stałych, celowych, dla samotnych matek i niepełnosprawnych dzieci chorych na skazę białkową wyciągną więcej. Do tego do chodzi darmowa odzież, jedzenie, opał i nie rzadko mieszanie za free. Po co tu uczciwie pracować? A przyjdzie taka matka z dziećmi, która ucieka od pijaka i rypie na kasie w markecie żeby usłyszeć, że przekracza dochód o 2 zł i nic jej się nie należy. Chory system. Dla mnie cała ta opieka społeczna powinna zniknąć razem z państwem opiekuńczym. Owszem ludziom kalekim, niedołężnym, chorym na dziwne i nieuleczalne choroby czy samotnym matką w trudnej sytuacji chociażby mające niepełnosprawne dzieci trzeba pomagać, ale leniom śmierdzącym, pijakom, ćpunom złotówki bym nie dała tylko łopatę do ręki. Zarobi to ma, nie zarobi niech wpierdziela trawę. Nie ma nic za frajer. Ale w naszym kraju się nic nie zmieni jeszcze przez długie lata.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też uważam, że z pomocy społecznej nie korzystają Ci co faktycznie potrzebują pomocy, tylko Ci którym się nie chce pracować.

   Usuń
  2. To nie jest państwo opiekuńcze, na pewno nie...
   Coś wynika z czegoś...

   Usuń
 11. Ja mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie zmuszone korzystać z tej marnej pomocy...

  OdpowiedzUsuń
 12. Przydatny post kochana, wiele się z niego dowiedziałam fakt mojej koleżance dochód przekracza parę złotych dosłownie i lipa ;/

  OdpowiedzUsuń
 13. Nigdy się tym nie interesowałam, ale te kwoty dochodowe są śmiesznie niskie...

  OdpowiedzUsuń
 14. Hahaha ostatnio z nimi miałam do czynienia by załatwić na młodego becikowe i z tytułu urodzenia dziecka. To z wielkim fochem popatrzała na mnie babka i powiedziała" Becikowe Pani się należy, a z tytułu urodzenia dziecka Pani nie dostanie pieniędzy. Bo chodzi Pani za dobrze ubrana."
  Także taki klimat tam mają :3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. no ale Becikowe to na dziecko a nie na przyjemności mamine... bak słów na obsługę klienta tej instytucji

   Usuń
 15. No to ja opowiem historię z życia.
  Moi znajomi ona, skończył jej sie zasiłek dla bezrobotnych, on nie pracował, a właściwie na tzw czarno przy czym pracodawca raz płacił raz nie, a rachunki za media należy płacić regularnie, więc póki dostawała ona zasiłek dla bezrobotnych jakoś było.
  No i się zgłosili do MOPS.
  Formalności cała masa. przy czym mieli jedno dziecko.
  Chodzili.
  Wyjaśniali.
  Pisali.
  spełniali wszystkie wymogi żeby otzrymać i tadamammmm: jednorazowo otzrymali 100 zł.
  Jak mi to ona pokazała. Padłam.
  A po kilku latach poznałam u przyjaciółki na grillu pracownicę MOPSu z innego miasta.
  i opowiad tak.
  Przyjdzie alkoholik awanturę zrobi, biurem potrzęsie i chcą mieć spokój, kasę mu dadzą. Nawet jesli przyjdzie pijany i dlaczego? Bo się boją. Tam gdzie nie ma patologii nie ma musu pomagać.
  Kompletna paranoja.
  Nasz kraj jest krajem absurdu.

  OdpowiedzUsuń

Cieszy mnie że tu jesteś, proszę zostaw ślad po sobie. Wspólnie dbamy o miłą atmosferę tutaj i szanujemy sie wzajemnie, dla tego nie pisz wielkimi literami, nie SPAMuj, nie zostawiaj linków do siebie. Nasze zdania mogą się różnić, ale zachowujemy kulturę i dobry smak.
Komentarze: propozycje wspólnej obserwacji, łańcuszki, autoreklamę (z linkami) i teksty nie na temat usuwam. Ja szanuję Ciebie, więc proszę szanuj mnie, a odwiedzę Cię gdy tylko będę mogła.
Bardzo mnie ucieszy gdy dołączysz do zacnego grona moich obserwatorów.
Życzę przyjemności!